?

2018-01-31Maia Workshops 2018


Maia Workshops 2018

Структурирана в три уъркшопа, тази тренингова програма е насочена към младите европейски продуценти и цели да им предостави основните творчески и управленски умения за развитието, продукцията и разпространението на игрален или документален филм.


Трите уъркшопа през 2018 година ще се проведат както следва:


І. CREATIVE ASPECTS Building our identity: 26 – 30 март, Литва

Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2018 (Удължен)


ІІ. LEGAL & FINANCIAL ISSUES Developing Enterpreneurial Skills: 18 – 22 юnи, Италия

Краен срок за кандидатстване: 29 април 2018


ІІІ. MARKETING & DISTRIBUTION Sales and Promotion: 24 – 28 септември, (предстои да бъде уточнено мястото)

Краен срок за кандидатстване: 22 юли 2018

 

За повече информация и формуляри: http://www.maiaworkshops.org/ 

 


Stigma Design Studio