?

за офис МЕДИА
Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура. 

 

Офис МЕДИА е отворен за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от подпрограма МЕДИА. 

 

Основната ни цел е: 

 

  • Да осигурим необходимата помощ на професионалистите, които желаят да представят проекти в отговор на обявените сесии на Комисията по подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
  • Да насочваме специалистите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.
  • Да запознаваме професионалните кръгове с политиката на Европейския съюз в областта на аудиовизията и в частност на подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА, като организираме информационни срещи, участия в мащабни национални и регионални аудиовизуални и филмови форуми, с издаването на информационен бюлетин 4 пъти през годината и поддържането на интернет страница с най-актуална информация.
  • Да поддържаме необходимите тесни контакти с централната и специализираната преса с цел редовното информиране за обявени конкурси и резултатите от тях. 

 

 

Офисът на подпрограма МЕДИА, бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България, в София не взима решения по финансирането на проектите. 

 

Решенията за финансиране на проекти се взимат от експерти на програмата в изпълнителната агенция „Култура, аудиовизия и образование” на Европейската комисия  в Брюксел! 

 

В офиса ни може да бъде намерена и допълнителна база от материали за тренингови програми, информационни бюлетини от страните участнички в програмата, каталози от големите международни филмови фестивали и др.

 

Екип на офис МЕДИА: Камен Балкански (директор) и Васил Николов (сътрудник). 

 

 

Офис Култура е отворен за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от подпрограма Култура.


Stigma Design Studio