?

подкрепени проекти от България

Офис МЕДИА на бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България предоставя обобщена статистика по години за подкрепените проекти от България.

Всички подкрепени от подпрограма МЕДИА проекти по отделните конкурсни предложения се обявяват в края на информацията за всеки модул/направление.
Подкрепени проекти от България по подпрограма МЕДИА (2014-2020)


 

 

 

Подкрепени проекти от България по програма МЕДИА (2004-2013)


 
Stigma Design Studio