?

информационен бюлетин

Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България издава периодично информационен бюлетин (печатна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по подпрограми МЕДИА и Култура.

 

Бюлетините на програма МЕДИА (2/2004 до 38/2013) могат да се изтеглят от архивирания сайт на Бюро МЕДИА - България
брой 20/2019

брой 20/2019

изтегли

брой 19/2019

брой 19/2019

изтегли

брой 18/2018

брой 18/2018

изтегли

брой 17/2018

брой 17/2018

изтегли

брой 16/2018

брой 16/2018

изтегли

брой 15/2018

брой 15/2018

изтегли

брой 14/2017

брой 14/2017

изтегли

брой 13/2017

брой 13/2017

изтегли

брой 12/2017

брой 12/2017

изтегли

брой 11/2016

брой 11/2016

изтегли

брой 10/2016

брой 10/2016

изтегли

брой 9/2016

брой 9/2016

изтегли

брой 8/2016

брой 8/2016

изтегли

брой 7/2015

брой 7/2015

изтегли

брой 6/2015

брой 6/2015

изтегли

брой 5/2015

брой 5/2015

изтегли

брой 4/2015

брой 4/2015

изтегли

брой 3/2014

брой 3/2014

изтегли

брой 2/2014

брой 2/2014

изтегли

брой 1/2014

брой 1/2014

изтегли