?

2018-02-09EUROPEAN TV DRAMA SERIES LAB 2018


EUROPEAN TV DRAMA SERIES LAB 2018

Тази тренингова програма е насочена към сценаристи, продуценти и разпространители на телевизионни серии. Структурирана е в два модула, които през 2018 година ще се проведат в Берлин както следва: 


  • Framework for successful European TV Drama Series (от 3 до 8 юли)
  • The Creative Maze (от 29 октомври до 4 ноември) 


Организаторите предлагат частични стипендии.


Краен срок за кандидатстване: 24 април 2018


За повече информация: www.tv-lab.eu


Stigma Design Studio