?

2019-05-02Тренинги на Sources 2 през 2019/2020


Тренинги на Sources 2 през 2019/2020

SOURCES (Stimulating Outstanding Resources for Creative European Screenwriting) организира Sources 2 Compact и Sources 2 Script Development Workshop. Тези уъркшопи са насочени към професионални сценаристи и екипи от писатели, продуценти или режисьори с проекти за игрални и документални филми.

 

Sources 2 Compact

Четиридневен уъркшоп във Film Camp, Норвегия, който ще се проведе от 3 до 8 октомври 2019 г. С подкрепата на FilmCamp AS.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни на 2019

 

Sources 2 Script Development Workshop

Седемдневен уъркшоп във Люксембург, който ще се проведе през пролетта на 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2019

 

За повече информация: www.sources2.de


Stigma Design Studio