?

2019-03-04Промяна в документите за кандидатстване за "Филмово образование" EACEA 33/2018


Промяна в документите за кандидатстване за "Филмово образование" EACEA 33/2018

Анекс номер 3 (Бюджет) на конкурсно предложение EACEA 33/2018 за  „Подкрепа за филмово образование“ бе актуализирано на 22 февруари 2019 г.

Моля, уверете се, че използвате правилната версия, която е достъпна и на  сайта ни.

Приложение 3 на покана EACEA / 33/2018 „Подкрепа за филмово образование“ бе актуализирано на 22 февруари 2019 г.
Моля, уверете се, че използвате правилната версия


Stigma Design Studio