?

2019-02-08Конкурсно предложение: „Медийна грамотност за всички“.


Конкурсно предложение:  „Медийна грамотност за всички“.

Поканата има за цел да спомогне за развитието на нови образователни материали и/или услуги, изградени за конкретни случаи на дезинформация, както и да очертае методи за повишаване на информираността относно често използваните техники при злонамерено създаване, разпространение и увеличаване на дезинформация в Интернет.


Европейската Комисия приветства всякакви нови и иновативни предложения от различни групи от организации, както и от организации, които не са кандидатствали през предходния проект по време на пилотната фаза.


Крайният срок за подаване на предложения: 28 февруари 2019


За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-literacy-all


Stigma Design Studio