?

2018-11-06Още две нови конкурсни предложения за "Развитие за видео игри" и "Развитие на пакет от проекти"


Още две нови конкурсни предложения за "Развитие за видео игри" и "Развитие на пакет от проекти"

Обявени са нови конкурсни предложения за:


  • Развитие на видео игри (EACEA 24/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Развитие на пакет от проекти (EACЕА 23/2018), за повече информация, моля натиснете тук.


Stigma Design Studio