?

2018-10-26Промени в крайния срок за информиране, свързан с конкурса за "Подкрепа за развитие на единични проекти" (EACEA 22/2017)


Промени в крайния срок за информиране, свързан с конкурса за "Подкрепа за развитие на единични проекти" (EACEA 22/2017)

Направените промени се отнасят до графика за информиране на кандидатствалите за втория краен срок.


-Предоставянето на информация за кандидатите е предвидено за средата на ноември 2018 г.

-Подписването на решението за безвъзмездна помощ е предвидено за ноември/декември 2018 г.Повече информация относно направените промени можете да намерите тук.


Stigma Design Studio