?

2018-10-19Нови конкурсни предложения за "Подкрепа за филмови фестивали", "Подкрепа за развитие на единични проекти", "Телевизионно програмиране" и "Филмово образование"


Нови конкурсни предложения за "Подкрепа за филмови фестивали", "Подкрепа за развитие на единични проекти", "Телевизионно програмиране" и "Филмово образование"

Обявени са нови конкурсни предложения за:


  • Подкрепа за филмови фестивали (EACEA 32/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Подкрепа за развитие на единични проекти (EACЕА 22/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Телевизионно програмиране (EACЕА 25/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Филмово образование (EACEA 33/2018), за повече информация, моля натиснете тук.


Stigma Design Studio