?

2018-04-24АСОЦИАЦИЯ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКО СЪДЪРЖАНИЕ (АСАС)


АСОЦИАЦИЯ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКО СЪДЪРЖАНИЕ (АСАС)

АСАС е обединение на юридически лица, работещи за изграждане на мрежа от организации, ангажирани в сферата на създаване на изцяло авторски продукти с цел представянето и разпространението им в страната и чужбина.  

Основен акцент на работа на АСАС е стимулирането на кооперирацията между членовете на клъстера за създаването на конкурентоспособна продукция, от една страна и от друга, представянето на български автори и творци на международни изложения, панаири и телевизионни пазари с цел изграждане на мрежа от контакти, бизнес партньорства и реализация на произведенията им. 

 

В изпълнение на тази цел, от началото на годината екипът на АСАС е посетил 3 от най-големите изложения - пазари в сферата на филмовото и телевизионно производство: FilmArt (Hong Kong); Content Tokyo (Japan); MIPTV (Cannes, France), а в рамките на следващите 12 месеца, предстоят участия с щанд на още четири международни изложения, първото от които е World Content в Москва (29-31 май 2018 г.)

За да представят в детайли АСАС, дейността си, възможностите за членство и предстоящо участие на международните изложения, те отправят покана за информационна среща - дискусия.

 

11 май 2018 г (петък)

от 11:00 до 13:00 ч.

в Столична Библиотека, зала Вяра, ет. 2

(гр. София, пл. Славейков 4)

 

Моля да потвърдите присъствие до 08.05.2018 г. (вторник) на имейл:office.asasbg@gmail.com


Линк към сайта на организацията: https://www.asas-bg.com/

 

АСАС е проект финансиран от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" на ЕС.

АСАС е обединение на юридически лица, работещи за изграждане на мрежа от организации, ангажирани в сферата на създаване на изцяло авторски продукти с цел представянето и разпространението им в страната и чужбина.

Основен акцент на работа на АСАС е стимулирането на кооперирацията между членовете на клъстера за създаването на конкурентоспособна продукция, от една страна и от друга, представянето на български автори и творци на международни изложения, панаири и телевизионни пазари с цел изграждане на мрежа от контакти, бизнес партньорства и реализация на произведенията им.

 

В изпълнение на тази цел, от началото на годината екипът на АСАС е посетил 3 от най-големите изложения - пазари в сферата на филмовото и телевизионно производство: FilmArt (Hong Kong); Content Tokyo (Japan); MIPTV (Cannes, France), а в рамките на следващите 12 месеца, предстоят участия с щанд на още четири международни изложения, първото от които е World Content в Москва (29-31 май 2018 г.)

За да представят в детайли АСАС, дейността си, възможностите за членство и предстоящо участие на международните изложения, те отправят покана за информационна среща - дискусия.

 

11 май 2018 г (петък)

от 11:00 до 13:00 ч.

в Столична Библиотека, зала Вяра, ет. 2

(гр. София, пл. Славейков 4)

 

Моля да потвърдите присъствие до 08.05.2018 г. (вторник) на имейл:office.asasbg@gmail.com

 

АСАС е проект финансиран от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособнос»т на ЕС.


Stigma Design Studio