?

2018-04-05Ji.hlava Film Fund


Ji.hlava Film Fund

Ji.hlava Film Fund предоставя in-kind грантове за среднометражни и пълнометражни документални и хибридни филми, които са в етап на продукция или постпродукция и очакват своите премиери през есента на 2018. 

 

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2018


За повече информация: http://www.dokument-festival.com/about.us/ji.hlava-film-fund


Stigma Design Studio