?

2018-01-29Осмо издание на EAVE+


Осмо издание на EAVE+

EAVE+ е интензивен четиридневен уъркшоп за невависими продуценти със солиден международен опит, който има за цел да развие техния управленски и финансов капацитет, за да се конкурират успешно на европейски и световни пазари и да управляват устойчиви компании.

EAVE+ ще се проведе от 4 до 8 април 2018 в хотел Légère в Люксембург.Краен срок за кандидатстване: 2 февруари 2018


За повече информация: http://eave.org/programmes/eave-8th-edition/


Stigma Design Studio