?

2018-01-22Обществено обсъждане - Каква е ролята на МЕДИА след 2020, която желаем?


Обществено обсъждане -  Каква е ролята на МЕДИА след 2020, която желаем?

Как би могъл ЕС да оказва по-добрa подкрепа на аудиовизуалния сектор в бъдеще?
Споделете Вашето мнение как бихте искали да изглежда Творческа Европа МЕДИА след 2020 като участвате в това обществено обсъждане: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en


Stigma Design Studio