?

2017-08-23Тунис се присъединява към програма "Творческа Европа"


Тунис се присъединява към програма "Творческа Европа"

Споразумението, позволяващо участието на тунизийските културни оператори в програмата "Творческа Европа" бе подписано на 11 май 2017 г. в рамките на Съвета за асоцииране ЕС-Тунис, който се провежда в Брюксел.


Комисарят Тибор Наварчич, който отговаря за образование, култура, младеж и спорт заяви:

"Приветствам възможността за укрепване на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Тунис чрез културата и контактите между хората. Тунис е първата южна страна по ENP, която участва в" Творческа Европа ", а подписването на споразумението е един от конкретните резултати на наскоро приетата стратегия на ЕС за международните културни отношения. "


Участието в Тунис е насрочено да започне през 2018 г. и ще даде възможност на тунизийските културни и аудиовизуални оператори да участват напълно в подпрограмата Култура и частично в подпрограмата MEDIA (участие, ограничено до обучение, филмови фестивали, филмово обучение и дейности за достъп до пазара).


Stigma Design Studio