?

2017-08-07Оттегляне на Турция от програма "Творческа Европа"


Оттегляне на Турция от програма "Творческа Европа"

През май 2016 Турция пожела да се оттегли от програма "Творческа Европа".
 
Беше постигнато съгласие за прекратяване на споразумението от 1 януари 2017, при условие че Турция доплати останалата част от своите финансови задължения за 2016. Остатъкът бе заплатен на 7 април 2017.
 
В момента тече процес за официално прекратяване на споразумението със задна дата от 1 януари 2017 г.
 
Проектите и дейностите, които са в ход към момента на прекратяването, продължават до завършването им.


Stigma Design Studio