?

2017-07-05Еurodoc 2018


Еurodoc 2018

Тази тренингова програма е насочена към европейски продуценти, развиващи проекти за документално кино.

Структурирана е в три сесии, които през 2018 са, както следва:

 

  • Development - март
  • Coproducing, budgeting, financing and packaging - юни
  • Meeting the commissioning editors - октомври

 

 

Краен срок за кандидатстване: 4 септември 2017


За повече информация и формуляри: http://www.eurodoc-net.com/en/


Stigma Design Studio