?

2019-06-18EAVE European Producer Workshop 2020


EAVE European Producer Workshop 2020

EAVE (European Audiovisual Entrepreneur) е една от водещите европейски програми за тренинг и развитие на продуцентски филмови проекти. Тя предлага цикъл от три уъркшопа, наречен EAVE Producers Workshop, който през 2020 ще се проведе на три различни места:

 

  • 6 до 13 март 2020 в Люксембург.
  • 8 до 15 юни 2020 в Голуей.
  • 19 до 26 октомври 2020 в  Риека и Опатия.

 

Интервютата с предварително избраните кандидати ще се проведат през есента на 2019 и през декември ще бъде обявена официалната селекция.

 

 

Краен срок за кандидатстване:  30 август 2019


За повече информация: https://eave.org/programmes/eave-producers-workshop-2020/


Stigma Design Studio