?

2017-06-26Конкурс на тема: Подготвителни действия за субтитриране на европейско телевизионно културно съдъжание в Европа


Конкурс на тема: Подготвителни действия за субтитриране на европейско телевизионно културно съдъжание в Европа

За да улесни трансграничното онлайн споделяне на културно съдържание, Комисията подкрепя иновативни стратегии, които целят предоставянето на субтитрирани версии на европейски културни програми. В тази връзка настоящият конкурс цели да продължи подготвителните действия от миналата година.

 

Цели на подготвителното действие:

  • Изпробване на нови бизнес модели за европейските доставчици на аудиовизуални медийни услуги и оценка на това дали предоставянето на субтитрирани версии на европейски телевизионни програми може да увеличи зрителската аудитория, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него;
  • Улесняване на трансграничното разпространение на съдържание на тема култура, което често бива затруднено поради езиковите бариери;
  • Сравняване на обхвата на достигнатата аудитория при сходно съдържание със и без субтитриране, както и публично споделяне на резултатите със заинтересованите лица и политиците от страна на Европейския съюз.

 

Очаквани резултати:

  • Увеличаване на аудиторията на европейско културно съдържание чрез онлайн предоставяне на минимум 300 часа културно съдържание в определени територии на Европейския съюз;
  • Предоставяне на анализ, който има за цел да информира за въздействието, което има предоставянето на субтитрирано културно съдържание, с цел разширяване на неговата аудитория в Европейския съюз.

 

Дейността ще бъде изпълнена чрез провеждане на конкурс за предложения, като максималният обем на отпусканите средства е в размер на 60% от общите докустими разходи.

 

Краен срок за подаване на кандитатури: 15 септември 2017

 

За повече инфо:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-subtitling-european-cultural-tv-content-across-europe


Stigma Design Studio