?

2017-01-25Междуинституционална процедура за възлагане на обществена поръчка


Междуинституционална процедура за възлагане на обществена поръчка

Междуинституционална процедура за възлагане на обществена поръчка – Конкурс за търг (EACEA 01/2017) “Многостранен каскаден рамков договор за услуги за организирането на събития и промоционални дейности, главно в контекста на аудиовизуалната индустрия”

 

 

 • Обявление (PDF)
 • Покана за търг (PDF)
 • Спецификации на търга (PDF)


 • Анекси
  • Анекс 1: модел на рамковия договор за услуга (PDF)
  • Анекс 2: информация за търга (WORD)
  • Анекс 3: декларация (WORD)
  • Анекс 4: ценова листа (EXCEL)
  • Анекс 5: симулация (PDF)

 

 

Краен срок: 20 март 2017


За повече информация:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tender-eacea/inter-institutional-procurement-procedure-%E2%80%93-open-call-for-tender-no-eacea201701-multiple-framework_en


Stigma Design Studio