?

2016-10-07Подкрепа за интегриране на бежанците: резултати


По обявения през март конкурс Подкрепа за интегриране на бежанците (EACEA/12/2016), попадащ в т.нар. междусекторно направление на програма Творческа Европа, са обявени следните резултати:


  • Подкрепени проекти (PDF)
  • Подкрепени проекти с информация за партньорите (PDF)


  • Статистика:
    • Равнище на финансиране по водеща страна: таблица (PDF) и графика (PDF)
    • Равнище на финансиране по водеща страна и партньори: таблица (PDF) и графика (PDF)
 


Stigma Design Studio