?

2019-05-10Audience Development & Innovation Lab - Bologna 2019. Покана, насочена към собствениците на киносалони.


Audience Development & Innovation Lab - Bologna 2019. Покана, насочена към собствениците на киносалони.

Европа Синема Ви кани да участвате в семинар “Audience Development & Innovation Lab”, който ще се проведе от 22 до 26 юни 2019 в Болоня, организиран в партньорство със Cineteca di Bologna по време на Il Cinema Ritrovato Film Festiva.

Семинарът предлага възможност на филмовите професионалсти да обменят практически опит в новите подходи за развиване на публика.Краен срок за кандидатстване: 24 май 2019


За повече информация: https://www.europa-cinemas.org/en/news/labs/bologna-lab-2019


Stigma Design Studio