?

2016-10-06Отворена е процедура за кандидатстване за Знака за европейско наследство


Отворена е процедура за кандидатстване за Знака за европейско наследство

До 15 януари 2017 г. е отворена процедурата за номиниране на български обекти за Знака за европейско наследство.

 

Подборът на обектите се извършва в два етапа, като Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. Окончателният подбор се извършва от Европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

 

Кандидатите трябва да попълнят формулярите за участие (на български и английски език) и да ги изпратят в Министерството на културата в срок до 16:00 ч. на 15 януари 2017 г. на следния електронен адрес: ehl@mc.government.bg.

 

Повече информация и необходимите документи може да намерите тук.


Stigma Design Studio