?

за офис Култура
Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура. 

 

Офис Култура е отворен за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от подпрограма Култура. 

 

Основната ни цел е: 

 

 

  • Да осигурим необходимата помощ на желаещите да представят проекти в отговор на обявените сесии на Комисията по подпрограма Култура на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА.
  • Да насочваме специалистите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.
  • Да запознаваме професионалните кръгове с политиката на Европейския съюз в областта на културните и творчески сектори. Да представяме подпрограма Култура на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА по време на  информационни срещи, международни, национални и регионални събития, да издаваме периодично информационен бюлетин и поддържаме на интернет страница с най-актуална информация.
  • Да поддържаме необходимите тесни контакти с централната и специализираната преса с цел редовното информиране за обявени конкурси и резултатите от тях.

 

 

Офисът на подпрограма Култура, бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България, в София не взима решения по финансирането на проектите. 

 

Решенията за финансиране на проекти се взимат от експерти на програмата в изпълнителната агенция „Култура, аудиовизия и образование” на Европейската комисия  в Брюксел! 

 

В офиса ни може да бъде намерена и допълнителна база от материали за участието на другите европейски държави в проекти от областта на културата, финансирани от фондове на Европейския съюз.

 

Офис МЕДИА е отворен за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от подпрограма МЕДИА.


Stigma Design Studio