?

за контакт с нас
офис Култура

Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България

c/o Министерство на културата 

гр. София 1040, бул. „Ал. Стамболийски” No: 17


      Административен мениджър Бюро Творческа Европа

Десислава Панчева 

Телефон за връзка:0882 280 866


Първи асистент Бюро Творческа Европа

      Силвия Иванова

      Телефон за връзка: 0882 29 00 96


      e-mail:culturedesk@creativeeurope.bg

Facebook: facebook.com/CreativeEurope.Bg


Stigma Design Studio