?

подкрепени проекти от България

Офис Култура на бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България предоставя обобщена статистика по години за подкрепените проекти от България.
Подкрепени проекти от България по подпрограма Култура (2014-2020)Stigma Design Studio