?

2015-07-16Kонкурс за най-добър предприемач в творческите индустрии


Kонкурс за най-добър предприемач в творческите индустрии

За трета поредна година Министерство на икономиката организира конкурса за най-добър предприемач от творческите индустрии Th13teen Arts

Целта на конкурса Th13teen Arts е да подкрепи предприемачите в областта на творческите индустрии в България, да насърчи предприемаческата инициативност и да открои успешните творчески предприятия у нас. Конкурсът е насочен към всички предприемачи от творческите индустрии, регистрирани и осъществяващи дейността си в България, които имат иновативна бизнес концепция в областта на творческите индустрии, без ограничение за размера на тяхното предприятие.

Краен срок за кандидатстване: 27.07.2015 г.

Повече информация: http://www.mi.government.bg/bg/themes/th13teen-arts-1284-285.html 

Илюстрация: Министерство на икономиката 


Stigma Design Studio