?

2019-07-04All Rights Reversed 16-21.07


All Rights Reversed 16-21.07


Наскоро Европейският парламент прие директива за преразглеждане на закона за авторското право и започна да упражнява по-голям натиск върху компании като Google, Facebook и Instagram, с цел да не разрешават публикуването на снимки и видеоклипове с неуредени авторски права по техните платформи.
Това беше важна стъпка в законодателството в областта на авторското право. Член 13, който би принудил интернет платформите да цензурират постовете на своите потребители чрез филтри за качване беше критикуван от политици, учени, активисти и данъкоплатци. Като активни зрители на този феномен започнахме да си задаваме въпроси, свързани със свободния достъп до знанието.
Мисията на обществените институции като галериите и музеите е да направи знанието достъпно за всички. Каква ще бъде тяхната комуникационна стратегия – как те ще направят своите колекции от произведения на изкуството по-достъпни за обществеността? Как ще бъдат защитени авторските права на
художниците? Едно от предизвикателствата, пред които ние като общество сме изправени днес, е да запазим нашето културно наследство и един от начините това да стане е да го предоставим на публиката в дигитални формати, които могат да бъдат свободно споделени. Музеят за Изкуство и Дизайн в Хамбург,
Германия например, предоставя своята колекция безплатно онлайн. Британската библиотека и Японският център за азиатски исторически архиви издават съвместно над 200 японски и китайски отпечатъка в публичното пространство. Това са примери, които поставят основите на нашето разбиране за споделяне
на знанието в световен мащаб. Какви пречки съществуват за развитието на подобна практика?


All Rights Reversed ще зададе тези въпроси в рамските на Sofia Art Week. Проектът се състои от две части – първата ще се случи в Резонатор, хъб за споделени иновации, който цели да засили желанието за сътрудничество между различните сфери - както от тех сектора, така и тези извън него. Там посредством
технологията за 3D печат ще принтираме аналог на произведение на изкуството, чийто 3D модел ще създадем с помоща на фотограметричен софтуер. По този начин бихме искали да обсъдим авторските права, свързани с използването на изображения онлайн; ролята на 3D принтера в дигиталното производтсво;
състоянието на дигитализацията на творбите, чиито авторски права са често в ръцете на институциите. Проектът има силно интерактивен характер – неговото осъществяване ще бъде възможно единствено с помощта на публиката. В Резонатор, който отваря врати предпремиерно само в рамките на Sofia Art Week, ще поговорим (под формата на лекции и разговори) с неговите продуценти и поканени от нас специалисти от областта на архитектурата, изкуството, правото и социалните науки. С Благой Благоев ще дискутираме
парадокса на отвореността (»openness«) и как той се проявява в различните сфери на общесвтения живот - тенденции към отвореност се наблюдават, например в политиката (»open government«), в науката (»open science«), в организациите (»open innovation«), както и в изкуството и медиите (»open content«).
Дими Димитров ще се фокусира върху проблемите свързани с цифровизацията на културното наследтсво, като ще наблегне на примери, довели до промени в закона за авторското право. Лидия Атанасова ще разказва за различните практики в дигиталното производство и как то обединява дигиталните технологии и
производствения процес.   
Втората част на проекта ще се случи в публичното пространство на София. Ще работим със съвременните художници Иван Мудов (България) и Жулиен Фаржетон (Франция) за разработването на публични произведения на изкуството в градска среда. Планираните интервенции в публичното пространство
трябва да се разбират като обект на активизъм, като форма на материална култура, която действа политически, не чрез открита позиция, а чрез отхвърлянето на обществените и градски норми, пречещи на нейното производство.

В рамките на Аll Rights Reversed публиката ще може да получи безплатни консултации от представители на Уикимедия, Цифрова Република и актуална информация за програма Творческа Европа - подпрограма MEDIA и подпрограма Култура.Програма на събитието:

16.07 – Откриване, 18:00ч.


17.07 – Лекция с Благой Благоев, 18:30ч.        
ТЕМА: Парадоксът на отвореността   

Парадоксът на отвореността (»openness«) се превръща във влиятелен съвременен идеал, който засяга почти всички сфери на обществения живот.
Тенденции към отвореност се наблюдават например в политиката (»open government«), в науката (»open science«), в организациите (»open innovation«), както
и в изкуството и медиите (»open content«). В лекцията си, Благой Благоев ще предложи един критичен поглед върху тези съвременни тенденции, показвайки как
новите форми на отвореност вървят ръка за ръка с нови форми на затвореност.
Био: Благой Благоев е доцент в Института по Мениджмънт и Организация на Университета Леуфана в Люнебург, Германия. Благой е абсолвент на Свободния
университет Берлин, където завършва докторантура по организационни науки през 2015 г. Специализирал е в Универсиста на Илиноис, САЩ и
Копенхагенското Бизнес Училище, Дания. През 2016 г. дисертацията му е отличена с престижната награда Ернст Ройтер на Freie Universität Берлин. Благой е
изследвал формирането на организационни временни режими, времевата координация на работни процеси в сложни работни среди и ефектите на
дигитализацията върху организационната памет. В момента Благой изследва организационната отвореност и нови форми на организиране.   


18.07 – Разговор с Дими Димитров       
18:30ч ТЕМА: Цифровизация на културното наследство   
Общоизвестно е, че авторското право изтича 70 години след смъртта на автора. Въпреки това Уикипедия беше задължена да премахне портрет на
Рихард Вагнер рисуван през 1862 година, а различни музеи из Европа твърдят, че държат авторските права на картини от Средновековието. Как е възможно
това и кой има право от правна гледна точка, ще разберем по време на проекта.
Био: Димитър Димитров представлява движението Уикимедия в Брюксел като "посланик на свободното познание". Основните му приоритети са европейският
законодател да не забравя за съществуването на доброволчески проекти като Уикипедия при регулирането на интернет и позволяването на повече легално
споделяне на образователно и информационно съдържание. Смята Туитър за сравнително доброкачествената, миниатюрна версия на интернет. Обожава
кафето и мрази сока от моркови.  


19.07 – Лекция с Лидия Атанасова, 18:00ч.    
ТЕМА: Дигитално производство          

Дигиталното производство се утвърждава като основна дисциплина в дизайна и архитектурата, целяща да обедини дигиталните технологии и
производствения процес. В тази лекция ще разгледаме методи на дигитално производство и технологичните възможности на инструментите, достъпни за
артисти, дизайнери и архитекти на базата на вече реализирани проекти.
Био: Лидия Атанасова е студентка по архитектура в Технически Университет във Виена и в момента работи като тутор към института по триизмерно моделиране
и макетиране. Занимава се с компютърен дизайн, дигитално производство и роботика и тяхното приложение в архитектурата.       


20.07 – Консултации с Уикимедия и Цифрова Република, (10:00-18:00ч.)
21.07 – Закриване


Stigma Design Studio