?

2019-05-22Форум на Творческа Европа в Сърбия


Бюро "Творческа Европа -Сърбия", организира културен форум, който се фокусира върху ключови въпроси от културния сектор: по какъв начин проектите и организационните модели в културата могат да насърчат сътрудничеството, борбата с омразата, стереотипите и различните форми на социално неравенство.

Форумът се организира чрез партньорства в три града (Нови Сад, Ниш, Белград) и включва хоризонтални методи на обучение, обмен, включване и свързване на местни и чуждестранни професионалисти. Програмата на Форума е организирана в три сесии, които ще бъдат реализирани във всичките три града: Критично мислене и медийна грамотност, Културен мениджмънт, Хоризонтални знания.

Втората част от форума ще се проведе на 30-31 май в Ниш, Сърбия.

За повече информация ТУК.


Stigma Design Studio