?

2019-04-09Мобилност чрез i-Portunus


i-Portunus е нова възможност за мобилност на артистите, работещи в културния и творческия сектор.

Проектът подкрепя мобилността на професионалисти в от 15 до 85 дни. Целта е да се подкрепи сътрудничество между странините, да се създадат нови творби, да се развият публики и др.  

Краен срок за кандидатстване 15 май.

Повече инфромация - ТУК.

 

 


Stigma Design Studio