?

2019-02-28Информационан среща гр.Видин


Информационан среща гр.Видин

Ръководителят на Представителството на ЕК г-н Огнян Златев откри Кариерен форум "Реализирай се с Европейския съюз" в гр. Видин. Форумът, който беше организиран от Фондация за регионално развитие, съвместно с център "Европа Директно-Видин", се състоя на 28 февруари 2019 в х-л Нептун, Видин. Той говори за предизвикателствата пред Съюза през 2019 като конкретно посочи европейските избори, сделката за Брекзит и приемането на бюджета за следващия многогодишен финансов период. По време на събитието участниците имаха възможност за директни срещи и безплатни консултации с представители на европейски мрежи и програми като EURES, Enterprise Europe Network , Бюро Творческа Европа, Европа Директно – Видин, Информационен център на ЕС, Център за развитие на човешките ресурси, ОП РЧР, Младжки екип Европа, ОИЦ – Видин, Център за кариерно ориентиране. От страна на бизнеса изложители на форума, които предлагаха работни места и възможности за реализация бяха Тексим Банк, ПОК "Съгласие", СЛАМ Клоудинг, Обществено хранене Видин, Първоцвет ООД, Монтенегро ООД и Асоциация за туризъм. Университетът в Крайова също взе участие в Кариерния форум като разказа за възможността за обучение на международни студенти и какво прави в областта на кариерното развитие. Във Форума приветствие към участниците отправиха и г-жа Албена Георгиева, Областен управител на Видин и зам. кметът на Видин, г-н Венци Пасков.


Stigma Design Studio