?

2017-07-15Каква е ролята на културата и творчеството за благосъстоянието на градовете


Каква е ролята на културата и творчеството за благосъстоянието на градовете

Европейската комисия публикува първото по рода си издание „Обзор на градовете на културата и творчеството“.


Този нов инструмент предоставя сравними данни за постиженията на европейските градове в девет измерения, обхващащи културния и творческия сектор, и подчертава как техните постижения допринасят за социалното развитие и икономическия растеж на градовете и за създаването на работни места.


Разработен от научната служба на Европейската комисия — Съвместният изследователски център (JRC), Обзорът на градовете на културата и творчеството ще помогне на създателите на политики, както и на секторите на културата и творчеството да идентифицират местните силни страни и областите, в които е необходимо подобрение, и да се поучат от градове с подобни характеристики. Той също така насочва вниманието към силните взаимовръзки между културната динамичност и различните измерения на живота на даден град, като се започне от социалното многообразие и стопанската активност в него.


Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център (JRC), заяви: „Моята цел е да поставя културата и творчеството на централно място в дневния ред на политиката на ЕС. Във времена на големи обществени трансформации и изостряне на глобалната конкуренция между градовете, ние трябва да гледаме отвъд традиционните източници на растеж и социално-икономическото благосъстояние и да проучим ролята на културата в динамични, новаторски и разнообразни градове. Обзорът на градовете на културата и творчеството идентифицира успешни европейски градове, които са намерили свои собствени начини да оползотворят потенциала на културата и творчеството за насърчаване на развитието, иновациите и създаването на работни места и подобряване на качеството на живот на гражданите. Той предоставя на създателите на политики солидни доказателства, за да им помогне да установят областите с добри резултати и областите, в които е желателно да бъде постигнато по-нататъшно подобрение.“


Обзорът на градовете на културата и творчеството е резултат от изследователски проект, обхващащ 168 града в 30 европейски държави. Той се предлага като интерактивен онлайн инструмент, който позволява на потребителите да разглеждат избраните градове, както и широк спектър от количествена и качествена информация за техните резултати.


По-специално той показва, че „идеалният“ град на културата и творчеството в Европа би бил амалгама от градовете с най-добри резултати по всеки показател. Този град би имал културните центрове и съоръжения на Корк (Ирландия), участието в културни мероприятия и атрактивността, както и заетостта в творческия сектор и сектора на знанията на Париж (Франция), правата на интелектуалната собственост и иновациите на Айндховен (Нидерландия), новите работни места в творческите сектори на Юмео (Швеция), човешкия капитал и образованието на Льовен (Белгия), отвореността, толерантността и доверието на Глазгоу (Обединеното кралство), местните и международните връзки на Утрехт (Нидерландия) и качеството на управлението на Копенхаген (Дания). Пет от тези осем града имат по-малко от 500 000 жители (Корк, Айндховен, Юмео, Льовен и Утрехт).

 

Основните констатации от проучването са следните:

 

  • Водещи градове на културата и творчеството: в сравнение с други градове с подобно население, Париж, Копенхаген, Единбург и Айндховен демонстрират най-добри резултати.
  • Култура, творчество и благоденствие: културата и творчеството допринасят за по-висок икономически растеж и са от решаващо значение за градовете с по-ниски доходи.
  • Размерът не е всичко: размерът на даден град не е определящ фактор за неговите постижения в областта на културата и творчеството, като средно малките и средните градове показват сравнително добри резултати в сравнение с по-големите градове.
  • Столиците отбелязват високи резултати, но не са на първите места: въпреки че често столиците са на водещата позиция, в Австрия, Белгия, Италия, Германия, Полша, Испания, Нидерландия и Обединеното кралство има градове с по-добри резултати.

 

Контекст 

 

След приемането на първата „Европейска програма за култура в глобализиращия се свят“ (2007 г.) културата заема все по-централно място в политиката на Европейския съюз. Въпреки това картографирането на културните и творческите активи и измерването на тяхната стойност и ефект по системен и съпоставим начин в цяла Европа продължава да бъде предизвикателство поради липсата на общи определения или показатели, особено на градско равнище. 

 

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия разработи Обзора на градове на културата и творчество, за да запълни тази информационна празнина. Инструментът е разработен около три водещи показателя — културна динамичност, творческа икономика и благоприятна среда, които са организирани в 9 измерения и се измерват посредством 29 показателя: от броя на музеите и концертните зали до заетостта в културния и творческия сектор, и от заявки за патент в областта на ИКТ до равнището на доверие, което гражданите имат спрямо останалите граждани в своя град. Той обединява данни от различни обществени източници (например Евростат и Евробарометър) и експериментални данни (например TripAdvisor). 

 

Очаква се Обзорът да бъде актуализиран на всеки две години, за да остане концептуално и статистически надежден за всички страни и градове и във времето, както и да отразява развитието на градовете. 

 

За повече информация:

Пълен текст на доклада

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Обзор на градове на културата и творчеството Онлайн интерактивен инструмент

Други важни констатации

Информационни листове по страни

Инфографика

Съвместен изследователски център


Текст: Европейска комисия, 6 юли 2017 г.

 


Stigma Design Studio