?

2017-07-10ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще финансира проекти, свързани с Европейската година на културното наследство


ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще финансира проекти, свързани с Европейската година на културното наследство

Подпрограма "Култура" на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще обяви специална покана за представяне на проектни предложения във връзка с Европейската година на културното наследство. Очаква се това да се случи през есента на настоящата година в рамките на традиционната схема за европейско сътрудничество.

 

Решението за Европейската година на културното наследство беше прието през май тази година. Предвижда се на национално, регионално и местно равнище да бъдат проведени редица събития с фокус върху културното наследство, които да насърчат дебата, да улеснят участието на гражданите и заинтересованите страни. Във връзка с това други програми на ЕС – „Европа за гражданите“, „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и др., също ще добавят като приоритет дейности, свързани с Европейската година.

 

Организацията на участието в Европейската година на културното наследство на национално ниво се координира от държавите членки, като за България тази роля изпълнява Министерството на културата.

 

За повече информация може да следите нашия сайт, както и страницата ни във Фейсбук.

 


Stigma Design Studio