?

2018-05-23eQuinoxe Europe International Screenwriters′ Workshop & Master Class 2018


eQuinoxe Europe International Screenwriters′ Workshop & Master Class 2018

Intl. Screenwriters′ Workshop & Master Class е организиран от éQuinoxe и подкрепен от ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА уъркшоп и майсторски клас за сценаристи с осъществен поне един проект за сценарий.

 

През септември 2018 международно жури ще избере участниците. Самият уъркшоп ще се проведе през октомври 2018.

 

 

Краен срок за кандидстстване: 30 юни 2018


За повече информация относно условията и самото кандидатстване: http://www.equinoxe-europe.org/


Stigma Design Studio