?

2017-12-05script2film: писане на сценарий през 2018


script2film: писане на сценарий през 2018

Средиземноморският филмов институт в Атина, Гърция (MFI), с подкрепата на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА, организира тренингова програма за писане на сценарий. Целта на програмата е да се премине през целия процес на създаване на сценария – от черновата до крайния вариант, като отделните елементи се разглеждат самостоятелно (писане, анализ, редакция, пренаписване, фокусирано върху основните елементи от историята, тема, персонажи и обстоятелства).

 

Програма е насочена към сценаристи, режисьори и продуценти, работещи по сценарий на игрален филми (с проект); в програмата се допускат и наблюдатели (без проект).

 

Уъркшоповете, съставящи програмата през 2018 година, са четири:

  • Първият - 19 юни и 2 юли 2018 на остров Нисирос
  • Вторият - август/септември 2018 онлайн
  • Третият - 21 до 28 октомври 2018 на остров Родос
  • Четвъртият - декември 2018 онлайн

 

Крайни срокове за кандидатстване: 


  • с проект - 6 март  2018 
  • без проект - 20 април 2018

 

За повече информация: www.mfi.gr


Stigma Design Studio