?

2018-02-21Screen Leaders 2018


Screen Leaders 2018

Тренингът е насочен към собственици на продуцентски компании и компании за продажба, разпространение и показ на филми. В програмата се отделя внимание на ключовите аспекти на мениджмънта, мениджърските умения, стратегическото планиране и на възможностите на международния филмов пазар.


Осъществява се в рамките на три модула, които през 2018 ще се проведат както следва:


  • Модул 1 - Residential:  25 - 28 юни, Ирландия
  • Модул 2 - Strategic Planning and Leadership Coaching: 3 - 5 септември, Дъблин; или 6-8 септември, Берлин / Strategic Planning Review: 8 октомври Дъблин; или 12 октомври Берлин
  • Модул 3- Residential: 22 - 25 ноември


Краен срок за кандидатстване: 13 април 2018


За повече информация и кандидатстване:

https://www.screentrainingireland.ie/international-training/screen-leaders/screen-leader-application/ 


Stigma Design Studio