?

2019-07-05Конкурсно предложение: подготвителни действия "Киното като иновативен център"


Конкурсно предложение: подготвителни действия "Киното като иновативен център"

Европейската комисия стартира конкурс за представяне на проектни предложения за създаване на иновативни културни центрове около киносалоните, особено в райони с ограничена кино и културна инфраструктура. За целта са отделени общо 2 млн. евро.

Взимайки предвид ролята на кината за местните общности, това действие има за задача да изпробва нови начини за подкрепа за създаването на иновативни места за култура и да даде възможност на кината да играят по-важна роля в местните общности.

 

Цели на предложението са:

 

  • Изпробване на нови методи за отразяване на изживяването от киното при създаване на иновативни места за култура.
  • Развитие на публиката и изграждане на общности.
  • Подкрепа за кинематографично оборудване и цифровизация.

 

 

Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2019


За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities


Stigma Design Studio