?

2019-06-21Ново изследване на Европейската аудиовизуална обсерватория относно критериите за публично финансиране в различните европейски държави


Ново изследване на Европейската аудиовизуална обсерватория относно критериите за публично финансиране в различните европейски държави

Новото изследване на Европейската аудиовизуална обсерватория "Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU" проследява над 800 различни схеми за национално/федерално и регионално филмово финансиране, както и аудиовиуални фондове в ЕС.

 

Целта на изследването е да покаже общата картина по отношение на критериите за филмово финансиране в Европа днес.

 

Изследването е поръчано от от подпрограма МЕДИА и обхваща финансирането за развитие, производство, разпространение и промоция на аудиовизуално съдържание.


Stigma Design Studio