?

2019-02-11Erich Pommer Institut - The Art of Negotiating Agreements for Film and TV


Erich Pommer Institut - The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

Добрите споразумения са от съществено значение за успеха на всяко производство. Целта на този семинар е да запознае участниците с психологическата динамика, участваща във всички преговори, както и получаване на знания за това как да защитават интересите си по най-добрия начин. Обучението ще комбинира експертни лекции, интерактивни елементи, както и практически упражнения така, че участниците да разбират спецификите на споразуменията и да се обучат на изкуството на преговорите.


Семинарът ще се проведе в Майорка, между 6 и 10 април 2019 г.


За повече информация: https://www.epi.media/negotiation/


Stigma Design Studio