?

2019-01-23FeatureLab & TFL Extended - TV Series са отворени за кандидатстване


FeatureLab & TFL Extended - TV Series са отворени за кандидатстване

FeatureLab и TFL Extended - TV Series са тренингови програми на  TorinoFilmLab.

 

Основният фокус на FeatureLab са игрални, документални, експериментални и анимационни проекти в напреднал етал на развитие. Програмата подкрепя изгряващи таланти (екипи от режисьори, продуценти и сценаристи) от цял свят. Специално внимание е отделено на онези от тях, които работят върху първи или втори игрален филм.

Провеждането на тренинговата програма се изразява в два резидентни семинара през юни и септември, и участие в TFL Meeting Event през ноември.


Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019

За повече информация: http://www.torinofilmlab.it/programmes/91-featurelab-projects-2019

 

 


TFL Extended - TV Series има за целева група международно работещи сценаристи, режисьори, продуценти и редактори. Професионалният семинар е насочен към представяне и имплементиране на основополагащи техники и умения, необходими за развитие и производство на успешни телевизионни проекти.

Кандидатите трябва да представят проект за телевизионен сериал в ранен етап на развитие.


Международни сценаристи, режисьори, продуценти и редактори на истории. Професионалният семинар е насочен към внедряване на фундаменталните техники и умения, необходими за разработване и производство на успешни проекти по телевизията.
Кандидатите трябва да представят проект за телевизионна серия в ранен етап на развитие.

Краен срок за кандидатстване: 8 март 2019

За повече информация: http://www.torinofilmlab.it/tfl-extended-2/15-tfl-extended-tv-series-2019Stigma Design Studio