?

2018-11-03Нови конкурсни предложения за "Фондове за копродукции", "Автоматична подкрепа", "Онлайн разпространение", "Достъп до пазари ", "Търговски посредници" и "Мрежи от киносалони"


Нови конкурсни предложения за "Фондове за копродукции", "Автоматична подкрепа", "Онлайн разпространение", "Достъп до пазари ", "Търговски посредници" и "Мрежи от киносалони"

Обявени са нови конкурсни предложения за:


  • Фондове за копродукции (EACEA 26/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Автоматична подкрепа (EACЕА 27/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Онлайн разпространение (EACЕА 30/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Достъп до пазари (EACEA 31/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Търговски посредници (EACЕА 29/2018), за повече информация, моля натиснете тук.
  • Мрежи от киносалони (EACEA 50/2018), за повече информация, моля натиснете тук.


Stigma Design Studio