?

2018-10-29Подайте своя филм за EFA Young Audience Award 2019


Подайте своя филм за EFA Young Audience Award 2019

EFA Young Audience Award е награда за европейски филми, организирана от Европейската филмова академия и е насочена към филми, които са предназначени към аудитория между 12 и 14 годишна възраст. Филмите-кандидати трябва да са били официално показани за първи път между 1 януари и 31 декември 2018 г.

 

 

Краен срок за подаване на кандидатури: 15 декември 2018


За повече информация: https://www.europeanfilmacademy.org/EFA-Young-Audience-Award.277.0.html


Stigma Design Studio