?

2018-11-01LESS IS MORE 2019


LESS IS MORE 2019

Less is more  е европейска тренингова програма за развитие на игрални филми с ограничен бюджет. LIM използва ограниченията върху творчеството като инструмент за развитие, иновация и постигане на повече. Мотото на програмата са думите на Игор Стравински "Колкото повече изкуството е подложено на ограничения, толкова по-свободно е то".

 


Краен срок за кандидатстване: 4 ноември 2018 (удължен краен срок)


За повече информация: https://lim-lessismore.eu/how-to-apply-2/


Stigma Design Studio