?

2019-05-28Обявени конкурсни резултати за "Достъп до пазари" и "Автоматична подкрепа"


Обявени конкурсни резултати за "Достъп до пазари" и "Автоматична подкрепа"

Резултатите от конкурсно предложение "Достъп до пазари" (EACEA 31/2018) можете да видите тук, а тези от "Автоматична подкрепа" (EACEA 05/2018) тук.


Stigma Design Studio