?

2019-07-22Обявени конкурсни резултати за фондове за копродукции (EACЕА 26/2018)


Обявени конкурсни резултати за фондове за копродукции (EACЕА 26/2018)

Публикувани са резултатите за "Подкрепа за международни фондове за копродукции" (EACEA 26/2018).


Резултатите може да видите тукДопълнителна статистика за резултатите можете да видите в секция резултати на страницата ни.


Четирите фонда за копродукции, подкрепени с общо 2 075 000 евро, дават възможности на продуценти от всички страни, членки на програмата, да кандидастват със свои проекти. Правилата, условията и сроковете за кандидастване можете да откриете на сайта на всеки фонд.

 


Stigma Design Studio