?

2018-06-13Ново конкурсно предложение за "Автоматична подкрепа" EACEA 05/2018


Ново конкурсно предложение за "Автоматична подкрепа" EACEA 05/2018

19 милиона евро са предвидени за подкрепа на разпространението на европейски филми в рамките на новия конкурс на Творческа Европа МЕДИА насочен към филмови дистрибутори от страните членки на програмата.

 

Конкурсът е отворен за кандидастване до 12 септември 2018 (13.00 часа българско време). От тази година са направени значителни промени в условията за кандидастване какви са те можете да видите (тук).

 

Бюрото на програма МЕДИА в България е на разположение за консултации и помощ в процеса на кандидастването.


Stigma Design Studio