?

2017-05-18ACE: advanced producers workshops


ACE: advanced producers workshops

Тренинг за развитие и финансиране на филмов проект. Осъществява се в рамките на три уъркшопа, които се провеждат в три европейски града. 

 

  • Content development workshopот 9 до 14 октомври 2017, Хелзинки
  • Financing strategies workshop: от 21 до 26 ноември 2017, Прага
  • Business projects workshop: от 9 до 12 април 2018, Амстердам

 
Краен срок за кандидатстване: 12 юни 2017

За повече информация: www.ACE-Producers.com


Stigma Design Studio