?

2018-06-12Неформална среща на бюрата Творческа Европа - Култура и Европа за гражданите


Неформална среща на бюрата Творческа Европа - Култура и Европа за гражданите

В Националната галерия „Квадрат 500” се проведе неформалната среща на Бюрата на програмите „Творческа Европа” - Култура и „Европа за гражданите”. В рамките на двата дни (11 и 12 юни) ще бъдат обсъдени всички актуализации и развития, свързани с програмата за финансиране „Творческа Европа”, схемите за финансиране, както и съответните инициативи.


Участниците бяха приветствани от министъра на културата Боил Банов, а презентации, свързани с бъдещето на  програмите, представиха Барбара Геслер, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” на ЕК и Юта Кьонинг – Георгиадес (ЕК).


Участието на МЕДИА  бе с прожекция на подкрепения от програмата филм "От Кремона до Кремона" в Културен център G8, който е част от Europa Cinemas.


Stigma Design Studio