?

2018-05-30Девет филма, подкрепени от програма МЕДИА в афиша на Международния фестивал за ново европейско кино “Златната липа” в Стара Загора


Девет филма, подкрепени от програма МЕДИА в афиша на Международния фестивал за ново европейско кино “Златната липа” в Стара Загора

В откриващото се в събота, 2 юни, шесто издание на фестивала за ново европейско кино “Златната липа” в Стара Загора са включени 9 филма получили подкрепа от програма МЕДИА в различни схеми за финансиране (развитие, разпространение и др).


  • Ще дойде денят – 2016, Дания
  • Дъщерята на срамителката – 2015, Дания
  • Диво – 2016, Германия
  • От Кремона до Кремона – 2017, България
  • Посоки – 2017, България
  • Остатъчни образи – 2016, Полша
  • Ефектът на водата – 2016, Франция
  • Емилия: Да скъсаш оковите – 2017, Литва

 

 

“От Кремона до Кремона“ – реж. Мария Аверина

 

Програма Творческа Европа МЕДИА на Европейския съюз оказва подкрепа за прокти в областта на аудиовизуалната индустрия, предоставяйки възможност  на фестивали, дистрибутори, продуценти, търговски агенти и тренингови програми свободно да споделят многобразието от културни ценности, добавяки европейско измерение на творческите продукти.


Stigma Design Studio